Badanie sprawozdań finansowych

                             (rocznych, półrocznych, skonsolidowanych)

    Celem badania jest uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej opinii  biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego  wraz z raportem. Badanie przeprowadzane jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz  krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia informuje o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki. 

    Badania przeprowadzamy wykorzystując procedury i narzędzia elektroniczne, umożliwiające efektywne wykorzystanie audytu nie tylko do wydania opinii i raportu, ale także wsparcia merytorycznego  badanej firmy w eliminowaniu nieprawidłowości.  Zgromadzoną podczas audytów wiedzę, w ramach dalszej współpracy pożytkujemy do wspierania bieżącej działalności firmy klienta. 

    W ramach badania rocznych sprawozdań finansowych współpracujemy w szczególności z nadleśnictwami, szpitalami, spółkami prawa handlowego, spółdzielniami.


           Informacyjnie podajemy wykaz wybranych jednostek, w których     przeprowadziliśmy badanie sprawozdań finansowych w ostatnich trzech latach:

 • Nadleśnictwa: Tuczno, Trzcianka, Złotów, Potrzebowice, Jastrowie, Wałcz, Mirosławiec,  Podanin, Lipka, Okonek, Wronki, Kaczory, Sarbia, Krzyż, Człopa, Płytnica, Krucz;
 • „Zakład Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o.  w Wałczu;
 • „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Obornikach;
 • Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp.z o.o. w Gniewkowie;
 • „Miejskie  Wodociągi  i  Kanalizacja” Sp. z o.o.  w  Chodzieży;
 • „Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji”  Sp. z o.o. w Wągrowcu;
 • „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji”  Sp. z o.o. w Złotowie;
 • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance;
 • Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie;
 • Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach;
 • Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu;
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie;
 • Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie „DAMŁYN” Sp. z o.o. w Damasławku;
 • „K-M IMPORT” Kożuchowski-Marciniak  Spółka Jawna  w Starej Łubiance;
 • „OMNIVENT” Spółka z o.o. w Lipce;
 • „FERMAPOL” Spółka z o.o. w Smardzku;
 • Przedsiębiorstwo Rolno - Usługowe „SMAGRO” Spółka z o.o. w Smardzku;
 • Przedsiębiorstwo Rolne „WAR-POL” Sp. z o.o. w Wapnie;
 • "ROLA" Sp. z o.o. w Człuchowie;
 • Biuro Handlowe "EURO-MATEX" Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie;
 • „DYNAXO” Sp. z o.o. we Wronkach;
 • „Patria-Top” Sp. z o.o. we Wieleniu;
 • Fabryka Maszyn „AVERMANN” Sp. z o.o. w Obornikach;
 • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. w Kołobrzegu;
 • Fabryka Sprzętu Okrętowego „MEBLOMOR” S.A.. w Czarnkowie;
 • "FEERE" S.A. w Gdańsku;
 • Złotowska Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna w Złotowie;
 • Spółka Pracownicza „MEPROMOR” S.A. w Czarnkowie;
 • Produkcja – Handel – Usługi „ROL – BIG” Sp. z o.o. w Brzeźnie;
 • Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie;
 •  „TOMAR”  Sp. z o.o. w  Okonku;
 • "MARTYNA" Sp. z o.o. w Rąbczynie.

Zawartość