„AUDIT – BILANS” Sp. z o.o. w Złotowie to firma audytorska, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, została wpisana Uchwałą nr 444/34 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod  nr ewidencyjnym 2649. Spółka została powołana i istnieje czynnie na rynku usług audytorskich od 2001r. Biuro prowadzone jest przez biegłego rewidenta, Halinę Dąbrowską  wpisaną na listę  biegłych  rewidentów pod  nr 8480. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071827


   Księgowość, podatki, urzędy – obsługa tych obszarów aktywności firm wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia,  ciągłego szkolenia i kontroli. Spółka „AUDIT-BILANS” działa na rynku audytorskim, finansowo-księgowym od wielu lat. Jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych współpracujemy z takimi jednostkami jak szpitale, nadleśnictwa, spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Zakres terytorialny świadczonych usług audytorskich dotyczy obszaru całego kraju. Dodatkowym przedmiotem działalności spółki jest również kompleksowa obsługa finansowo-księgowa oraz kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych. Swoje usługi kierujemy głównie do samodzielnych podmiotów gospodarczych, jak również do małych i średnich przedsiębiorców, rolników.

    Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów; biegłych rewidentów, dyplomowanych księgowych, którzy swoją wiedzę uzupełnili wieloletnim doświadczeniem zawodowym.


    „AUDIT-BILANS” Sp. z o.o. to firma audytorska zajmującą się profesjonalnym świadczeniem usług z zakresu audytu i księgowości oraz doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków. Nasza działalność koncentruje się na badaniu sprawozdań finansowych, przeglądach okresowych ksiąg rachunkowych,  usługach księgowych, doradztwie podatkowym, weryfikacji ksiąg rachunkowych, nadzorem nad księgowością.

 

     Spółka prowadzi działalność między innymi  w zakresie :

  • wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • doradztwa podatkowego,
  • prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
  • wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
  • świadczenia usług w zakresie doradztwa, wymagających posiadania  wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do  wykonania przez biegłych rewidentów.